ម៉ក់ ដេត

Anlong Veng Roundabout

ដោយ អូន ឆេងប៉ អ៊ុំ សូនីតា និង សេង ធី

លោក​ ​ម៉ក់​ ដេត​ បាន​ចូល​រួម​ចលនា​ខ្មែរ​ក្រហម​នៅ​ឆ្នាំ​១៩៧១។​ បច្ចុប្បន្ន​នេះ​លោក​ត្រូវ​ប្រឈម​មុខ​ នឹង​ សំណួរ​ដែល​ចោទ​សួរ​ឡើង​ដោយ​ក្មេង​ជំនាន់​ក្រោយ​ទាក់ទង​នឹង​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​របស់គាត់ក្នុងការចូលរួម​នឹង​ចលនា​កុម្មុយនីស្ត​។

ភាពយន្តឯកសារខ្នាតខ្លី​ថ្មីៗ

ពេលវេលាសម្រាប់យុត្តិធម...

រឿន សារន
អ្នក​ភូមិ មន្ត្រី​សង្គម​ស៊ីវិល​ និង​មន្ត្រី​សាលាក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម​ បាន​ជួបជុំ​គ្នា​ក្នុង​វេទិកា​សាធារ...

នៅពេលយប់គេលេងបន្លាចខ្ញ...

ថុល ប៊ុនថា
អតីតអ្នកជាប់ឃុំឃាំងម្នាក់នៅមន្ទីរសន្តិសុខខ្មែរក្រហមក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង ខេត្តកណ្ដាល បានទទួលរងនូវជំង...

ការបង្រៀនរបស់​ឪពុក​ខ្ញ...

ទូច យិនមុន្នី
សព្វថ្ងៃឪពុករបស់ផលិតករវីដេអូនេះកំពុងបម្រើការងារជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាបឋមសិក្សាមួយក្នុងខេត្តតាកែវ។ ក៏ប៉ុន...

ការបង្រៀនរបស់​ឪពុក​ខ្ញ...

ទូច យិនមុន្នី
សព្វថ្ងៃឪពុករបស់ផលិតករវីដេអូនេះកំពុងបម្រើការងារជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាបឋមសិក្សាមួយក្នុងខេត្តតាកែវ។ ក៏ប៉ុន...