ចែករំលែករឿងរ៉ាវរបស់អ្នក

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានបំណងចែករំលែករឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនឬរឿងរ៉ាវអំពីទីតាំងណាមួយនៃរបបខ្មែរក្រហមមកកាន់ក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាច​ទាក់ទងមកកាន់ទូរស័ព្ទលេខ ០២៣​ ៨៨៤៤០៨ ឬសរសេរមកក្រុមការងារយើងតាមរយៈ​ អាសយដ្ឋាន ដេប៉ាតឺម៉ង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងសារគមនាគមន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ខ័ណ្ឌទួលគោក​ រាជធានីភ្នំពេញ។ លោកអ្នកក៏អាចបំពេញ​បែបបទដូចខាងក្រោមនេះ៖​

សូមបំពេញបែបបទខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវ មុននឹងដាក់ស្នើរសំណើររបស់អ្នក មកកាន់នាយកដ្ឋានយើងខ្ញុំ៖

    លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់និងគោលនយោបាយភាពឯកជន