ការ​ចងចាំ​របស់​ម្ដាយ​ខ្ញុំ

Anlong Veng Roundabout

ដោយ Ms.Chorn Chanbota ,Mr. Hang Jamy, Ms. Tuon Sereyratana

នេះ​គឺ​ជា​ការធ្វើ​ដំណើរ​របស់​ម្ដាយ​និង​កូនស្រី​​ ទៅ​ទស្សនា​សំណល់​នៃ​អតីតកាល​និង​បាន ​សាកល្បង​វាយ​តម្លៃ​អំពី​សារសំខាន់​នៃ​កិច្ច​សន្ទនា​អន្តរ​ជំនាន់​ ជា​ពិសេស​ទៅ​លើ​ប្រធាន​បទ​ នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍​ខ្មែរ​ក្រហម​ជា​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​កម្ពុជា។

ភាពយន្តឯកសារខ្នាតខ្លី​ថ្មីៗ

ពេលវេលាសម្រាប់យុត្តិធម...

រឿន សារន
អ្នក​ភូមិ មន្ត្រី​សង្គម​ស៊ីវិល​ និង​មន្ត្រី​សាលាក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម​ បាន​ជួបជុំ​គ្នា​ក្នុង​វេទិកា​សាធារ...

នៅពេលយប់គេលេងបន្លាចខ្ញ...

ថុល ប៊ុនថា
អតីតអ្នកជាប់ឃុំឃាំងម្នាក់នៅមន្ទីរសន្តិសុខខ្មែរក្រហមក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង ខេត្តកណ្ដាល បានទទួលរងនូវជំង...

ការបង្រៀនរបស់​ឪពុក​ខ្ញ...

ទូច យិនមុន្នី
សព្វថ្ងៃឪពុករបស់ផលិតករវីដេអូនេះកំពុងបម្រើការងារជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាបឋមសិក្សាមួយក្នុងខេត្តតាកែវ។ ក៏ប៉ុន...

ការបង្រៀនរបស់​ឪពុក​ខ្ញ...

ទូច យិនមុន្នី
សព្វថ្ងៃឪពុករបស់ផលិតករវីដេអូនេះកំពុងបម្រើការងារជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាបឋមសិក្សាមួយក្នុងខេត្តតាកែវ។ ក៏ប៉ុន...